Trwa rekrutacja na studia, zarejestruj się i złóż wymagane dokumenty.

Uwaga! W przypadku wybrania nowej matury, organem wydającym dokument uprawniający do podjęcia studiów jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna! Wybranie w tym miejscu ukończonej szkoły średniej jest błędem. Jest to najczęstsza przyczyna, która uniemożliwia zapisanie formularza danych osobowych.

Witamy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na Politechnice Częstochowskiej

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) umożliwia kandydatom na studia samodzielną – za pośrednictwem Internetu – rejestrację na poszczególne programy studiów, składające się na ofertę uczelni.

System IRK pełni jednocześnie funkcję informatora, przedstawiającego ofertę uczelni.

Do funkcji systemu IRK należy też przydzielanie kandydatom, którzy muszą zdawać egzamin wstępny, terminów i miejsc odbywania egzaminów. Kandydat otrzymuje informację o terminach swoich egzaminów bezpośrednio z systemu.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej dostępne są na stronie: Rekrutacja krok po kroku.

Przeczytaj zanim rozpoczniesz!!!

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z dokumentami w dziale "Pomoc". W szczególności polecamy zapoznanie się z treścią tekstów dotyczących procesu rekrutacji, strony technicznej systemu IRK oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

W przypadku wątpliwości lub wystąpienia problemów nie opisanych na powyższych stronach prosimy o kontakt z odpowiednią jednostką w zależności od rodzaju napotkanych problemów.

Pamiętaj! W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń tylko siebie będziesz mógł winić za nieudany proces rekrutacji!